textWrapperBG

College B&W Hoorn vergadert bij 100-jarig Moeijes BV

College B&W Hoorn vergadert bij 100-jarige Moeijes BV

College B&W Hoorn vergadert bij 100-jarig Moeijes BV.   

Uw bedrijf of organisatie als toneel waar de besluiten vallen

Het college zoekt op de dinsdagochtend letterlijk de verbinding met de stad. Dat doen burgmeester en wethouders door niet alleen in het stadhuis te vergaderen en besluiten te nemen voor de stad, maar ook op locatie. Bijvoorbeeld bij een onderneming of (maatschappelijke) organisatie die een vergaderruimte ter beschikking stelt. Daarnaast combineert het college hun vergadering graag met een kennismaking. Een aantal keer vergaderen op locatie is goed bevallen. Daarom wordt het vergaderen op locatie nu vaste prik en worden de bedrijfsbezoeken die het college aflegt omgevormd voor deze nieuwe bredere combinatie.

Goede ervaringen opgebouwd

Een aantal keer vergaderden burgemeester en wethouders al op locatie in plaats van in het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Zoals bij Vereniging Oud Hoorn, Startwijzer en bij Moeijes Internationale Transporten. Rene Moeijes is enthousiast over de opzet. ‘Als er ontwikkelingen of plannen zijn binnen ons bedrijf, dan kun je deze met hen delen, ze krijgen meteen een goed beeld van het bedrijf en ik vind hen zeer betrokken. Ik ben daarnaast ook persoonlijk geïnteresseerd in zaken die ondernemers aangaan, zoals scholing van chauffeurs of meer contact met het onderwijs in de regio leggen. Tijdens de vergadering bij ons in Zwaag had ik de mogelijkheid hierover met het college van gedachten te wisselen. De vergaderruimte was wat klein, maar volgens mij niet minder productief. Het college ging hier met een goed gevoel weg.’

Kracht van verbinding

Op locatie vergaderen is een van de manieren waarop het gemeentebestuur vorm geeft aan de kracht van verbinding, een pijler binnen het coalitieprogramma. Wethouder Theo van Eijk: ‘We hebben proefgedraaid om te ervaren of deze insteek ook voor de ontvangende partij van meerwaarde was. En dat bleek het geval. Daarom gaan we hier graag mee door en nodig ik andere organisaties en bedrijven uit om zich aan te melden. De organisatie waar we langs komen kan zelf invulling geven aan de kennismaking in de eerste driekwartier. Wat wij als college eruit halen is dat we een mooie inkijk krijgen in wat er speelt en kunnen vragen naar de gang van zaken binnen de organisatie en de branche. Zo kunnen wij ons werk ook beter doen.’

Een andere manier waarop dit gemeente de kracht van verbinding vormt geeft is het gebruik van ARGU een digitaal platform dat laatst werd ingezet om de ideeën van inwoners voor het kerkplein te verzamelen.

Uw organisatie aanmelden?

Wilt u het college uitnodigen om bij u in een vergaderruimte te vergaderen? Dan kunt u een e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@hoorn.nl Voorwaarde is dat de vergaderruimte op dinsdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur beschikbaar is voor 7 personen.

Hoorn, 14 februari 2017 TERUG NAAR NIEUWS OVERZICHT ›